คำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพขนาดย่อหมวดเครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ในบ้าน

110฿

รายละเอียดหนังสือ
จำนวนหน้าหนังสือทั้งหมด 25 หน้า  หน้าเนื้อหา 15 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 210 x 297 มม. (A4)